Ταυτότητα

Το Competition Observatory δημιουργήθηκε ως απόρροια της επαγγελματικής μου ενασχόλησης με το δίκαιο του ανταγωνισμού, με σκοπό την ανάδειξη της σημασίας της πολιτικής του ανταγωνισμού για την οικονομική ανάπτυξη και την καλλιέργεια κουλτούρας ανταγωνισμού στους πολίτες και επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στην Ελλάδα είτε από την πλευρά της προσφοράς είτε από την πλευρά της ζήτησης προϊόντων και υπηρεσιών.

Ο γενικός σκοπός της πληροφόρησης του Παρατηρητηρίου με την επιλογή των θεμάτων που δημοσιεύει και τις απόψεις που εκφράζει αντικατοπτρίζει την προσωπική αποτίμηση μερικότερων ζητημάτων στον τομέα του ανταγωνισμού και σε καμία περίπτωση δεν υποκαθιστά νομικές ή άλλες επαγγελματικές συμβουλές.


Η επαγρύπνηση των ενδιαφερομένων ιδιωτών για την προστασία των δικαιωμάτων τους
συνεπάγεται τον αποτελεσματικό έλεγχο, ο οποίος προστίθεται σε εκείνον που έχει ανατεθεί
στην επιμέλεια της Επιτροπής και των κρατών μελών.

Ιστορική απόφαση VAN GEND EN LOOS (1963) ΔΗΜΗΤΡΗΣ Α. ΤΕΜΠΕΡΗΣ                    

Δικηγόρος παρ' Αρείω Πάγω.
LLB Πανεπιστήμιο Αθηνών, Νομική Σχολή.
MSc Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών.


Δικηγορικό Γραφείο

28ης Οκτωβρίου (Πατησίων) 48
106 82 Μουσείο - Αθήνα
Τηλ 210 8230 080
Fax  210 8230 081