Πέμπτη 15 Ιουλίου 2021

12 υπάλληλοι της Coca-Cola 3E δικάζονται για παρεμπόδιση διεξαγωγής έρευνας της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Και ποινική, πέραν της διοικητικής, διάσταση και μάλιστα εις βάρος 12 υπαλλήλων της έχει προσλάβει η έρευνα της Επιτροπής Ανταγωνισμού εις βάρος της εταιρείας Coca-Cola 3E μετά από καταγγελίες της γνωστής εταιρείας αναψυκτικών «ΒΑΠ Παντελής Κουγιός ΑΒΕΕ» που εδρεύει στη Ρόδο.


Οπως δημοσιοποιήθηκε, αντιμέτωπη με την επιβολή προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού βρίσκεται για ακόμη μία φορά η Coca-Cola 3E, καθώς η ανεξάρτητη αρχή, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση, διαπίστωσε σειρά πρακτικών της εταιρείας, προκειμένου να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της.


Η σχετική εισήγηση θα εξετασθεί από την ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία θα συνεδριάσει γι’ αυτό το θέμα στις 15 Σεπτεμβρίου 2021.


Δύο μέρες μετά και συγκεκριμένα την 17η Σεπτεμβρίου 2021, σύμφωνα με τις πληροφορίες της «δημοκρατικής», 12 υπάλληλοι της εταιρείας έχουν παραπεμφθεί σε δίκη ενώπιον του Τριμελούς Πλημμελειοδικείου Ρόδου κατηγορούμενοι για παρεμπόδιση διεξαγωγής έρευνας από την Επιτροπή Ανταγωνισμού άπαξ και κατ’ εξακολούθηση.


Φέρονται ειδικότερα την 6η Σεπτεμβρίου 2016 στα γραφεία του υποκαταστήματος Ρόδου της εταιρείας να δυσχέραναν την έρευνα που διεξάγονταν από τους επιτελείς της Επιτροπής Ανταγωνισμού και συγκεκριμένα 11 εκ των κατηγορούμενων να προέβησαν σε διαγραφές μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου αφού έλαβαν κρυπτογραφημένο μήνυμα από τον 12ο κατηγορούμενο.


Οι επιθεωρητές της Επιτροπής ήλεγχαν συγκεκριμένα τους υπολογιστές και τα tablets των κατηγορουμένων τα οποία θεωρείται ότι περιείχαν επιβαρυντικά για την εταιρεία στοιχεία σε ό,τι αφορά τον ανταγωνισμό.


Σημειώνεται μάλιστα ότι για το σκέλος της έρευνας αυτής η Επιτροπή Ανταγωνισμού έχει επιβάλει ήδη πρόστιμο ύψους 800.000 ευρώ στην Coca Cola.


Οπως αναφέρεται σε ανακοίνωση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, το πρόστιμο επεβλήθη αφού ελήφθησαν υπόψη όλα τα στοιχεία του φακέλου, αλλά και των προτάσεων ενεργού συνεργασίας που προτάθηκαν τόσο από την Coca Cola, όσο και από τα φυσικά πρόσωπα που παρεμπόδισαν τους ελέγχους.


Oλόκληρη η ανακοίνωση της Επιτροπής:


Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού («Ε.Α.»), με την υπ’ αριθ. 688/2019 Απόφασή της στις 24.7.2019, κατόπιν σχετικής εισήγησης περί παράβασης των διατάξεων του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν.3959/2011, από την εταιρία COCA COLA ΤΡΙΑ ΕΨΙΛΟΝ ΕΛΛΑΔΟΣ Α.Β.Ε.Ε. («COCA COLA») και φυσικά πρόσωπα για παρακώλυση – δυσχέρανση έρευνας της Γενικής Διεύθυνσης Ανταγωνισμού («Γ.Δ.Α.») κατά τη διεξαγωγή επιτόπιου ελέγχου, διαπίστωσε, ομόφωνα, ότι:


1. Η εταιρία COCA COLA και ενεργά οι υπάλληλοί της (φυσικά πρόσωπα) παραβίασαν το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, καθώς έλαβαν χώρα μετακινήσεις και διαγραφές μηνυμάτων από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φυσικών προσώπων που ήταν υπάλληλοι της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο υποκατάστημά της στη Ρόδο, στις οποίες προέβησαν ορισμένοι εξ αυτών κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου στελεχών της Γ.Δ.Α.
Λαμβανομένου υπόψη όλων των στοιχείων του φακέλου, αλλά και των προτάσεων ενεργού συνεργασίας που προτάθηκαν τόσο από την εταιρία COCA COLA, όσο και από τα ως άνω φυσικά πρόσωπα, η Ε.Α. αποφάσισε τα εξής:


2. Επέβαλε στην εταιρία COCA COLA πρόστιμο ύψους 800.000 ευρώ, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011.


3. Δεν επέβαλε πρόστιμο στα ανωτέρω φυσικά πρόσωπα».


Οι πληροφορίες αναφέρουν ότι αρμοδίως διαπιστώθηκε ότι οι κατηγορούμενοι διέγραψαν 3.062 μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.
Θυμίζουμε ότι η εταιρεία βρίσκεται αντιμέτωπη με την επιβολή και νέου προστίμου από την Επιτροπή Ανταγωνισμού βρίσκεται καθώς η ανεξάρτητη αρχή, σύμφωνα τουλάχιστον με τη σχετική εισήγηση, διαπίστωσε σειρά αντιανταγωνιστικών πρακτικών της, προκειμένου να αποκλείσει τους ανταγωνιστές της.


Το 2002 η Επιτροπή Ανταγωνισμού είχε επιβάλει πρόστιμο 2,93 εκατ. ευρώ για παρόμοιες πρακτικές με αυτές που εξετάζονται τώρα, ενώ το 2006 εκδόθηκε νέα απόφαση σε βάρος της εταιρείας, καθώς η ΕΑ έκρινε ότι δεν είχε συμμορφωθεί με την απόφαση του 2002.Πηγή: Εφημ. ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΚΗ