Πέμπτη 5 Μαρτίου 2020

Τα ερωτήματα που γεννά το πρόστιμο της Επιτροπής Ανταγωνισμού στην Coca Cola για παρακώλυση έρευνας.


Σύμφωνα με το σημερινό δελτίο τύπου που εξέδωσε η Επιτροπή Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 688/2019 απόφασή της στις 24.7.2019 έκρινε ομόφωνα ότι:
Η εταιρία COCA COLA και ενεργά οι υπάλληλοί της (φυσικά πρόσωπα) παραβίασαν το άρθρο 39 παρ. 5 του Ν. 3959/2011, καθώς έλαβαν χώρα μετακινήσεις και διαγραφές μηνυμάτων από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου φυσικών προσώπων που ήταν υπάλληλοι της εταιρείας κατά το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα στο υποκατάστημά της στη Ρόδο, στις οποίες προέβησαν ορισμένοι εξ αυτών κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου στελεχών της Γ.Δ.Α.

Το πρόστιμο που επέβαλε ("λαμβανομένου υπόψη όλων των στοιχείων του φακέλου, αλλά και των προτάσεων ενεργού συνεργασίας που προτάθηκαν τόσο από την εταιρία COCA COLA, όσο και από τα ως άνω φυσικά πρόσωπα") είναι 800.000 ευρώ στην εταιρεία Coca Cola και κανένα πρόστιμο στα εμπλεκόμενα φυσικά πρόσωπα (τα οποία ωστόσο, σύμφωνα με την επακολουθήσασα ανακοίνωση της Coca Cola, υπέστησαν πειθαρχικά μέτρα για τις μετακινήσεις και διαγραφές των μηνυμάτων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πράττοντας προφανώς αυτοβούλως).
Τα ερωτήματα που αβίαστα εγείρονται είναι μεταξύ άλλων τα εξής:
α) Γιατί δεν επεβλήθη πρόστιμο στα φυσικά πρόσωπα, εφόσον έπραξαν αυτοβούλως σε αντίθεση με τα προγράμματα συμμόρφωσης της Coca Cola;
β) Μήπως με την παρακώλυση (και το επιβληθέν πρόστιμο των 800.000 ευρώ, ποσοστό 0,19% του τζίρου της Coca Cola του έτους 2015) απετράπη η επιβολή δυσμενέστερων κυρώσεων που θα συνεπαγόταν τυχόν εύρεση hardcore στοιχείων εκ των μετακινούμενων και διαγραφόμενων μηνυμάτων από τους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου κατά τη διάρκεια του επιτόπιου ελέγχου;