Σάββατο 3 Αυγούστου 2019

Ευρέθη η φόρμουλα για την ανεξαρτησία.


Η νέα κυβέρνηση ανακάλυψε τη «νομική φόρμουλα» για να καταστήσει (όπως διατείνεται) την Επιτροπή Ανταγωνισμού ανεξάρτητη από κομματικές επιρροές,  μολονότι ό,τι κινείται και αναπνέει στα ανώτατα (και όχι μόνο) πατώματα της ελληνικής Διοίκησης αποτελεί διαχρονικά κομματική επιλογή.

Είναι εμφανές ότι αυτό που επιχειρείται να ικανοποιηθεί με την επιχειρούμενη αλλαγή των Διοικούντων αλλά και των Μελών της Επιτροπής Ανταγωνισμού είναι η επιθυμία πλήρους ελέγχου της οικονομικής ζωής της χώρας, διότι δεν μπορείς να θέλεις να έχεις τον πλήρη έλεγχο της οικονομικής ζωής, χωρίς τον επιδιωκόμενο έλεγχο της εν λόγω Αρχής.

Πέραν, δε, της κομματικής επιλογής (που είναι και εγγενές εξάλλου στοιχείο του τρόπου λειτουργίας της αντιπροσωπευτικής –δια κομμάτων- δημοκρατίας) κάθε επιλογή κρίνεται από τα αποτελέσματα και το παραγόμενο έργο της κατά τη διάρκεια της θητείας της.

Ποιο είναι το μέχρι σήμερα έργο της νυν Διοίκησης και των Μελών της ΕπΑντ;

Είναι καλό ή κακό;

Είναι λίγο ή ικανοποιητικό;

Ιδού τα κριτήρια για τους νομίμως διοριζομένους.