Δευτέρα 16 Ιουλίου 2018

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα φίλτρα και τα λοιπά υλικά για τις παθήσεις των νεφρών.
Στις 29.6.2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 2507) η υπ' αρ. 643/2017 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία εκρίθη κατά πλειοψηφία ότι κατά τη χρονική περίοδο 28.05.2010 έως 17.12.2012 (τουλάχιστον), δεν υφίστατο καρτέλ στην αγορά των φίλτρων και λοιπών υλικών για τις παθήσεις των νεφρών, παρά την αντίθετη Εισηγητική Έκθεση.

Τα ερωτηματικά που δημιουργεί η απόφαση δεν είναι, όπως αναφέρουν τα ΜΜΕ, η καθυστερημένη έκδοσή της (10 χρόνια σχεδόν μετά τις ελεγχόμενες πρακτικές) ούτε η καθυστερημένη δημοσίευσή της (ενάμιση χρόνο μετά την έκδοσή της) ούτε ότι η Επιτροπή Ανταγωνισμού απέφυγε να εκδώσει σχετικό δελτίο τύπου (περνώντας έτσι η απόφαση "στα ψιλά"), αλλά η ουσία της.

Ολόκληρη την απόφαση μπορείτε να τη δείτε εδώ.