Σάββατο 24 Μαρτίου 2018

Νόμος 4529/2018 για τις αποζημιώσεις των θυμάτων από παραβάσεις του δικαίου ανταγωνισμού.Με καθυστέρηση πολλών ετών δημοσιεύτηκε ​τελικά στις 23.3.2018 ο Νόμος 4529/2018 για τις αποζημιώσεις των θυμάτων από παραβάσεις του δικαίου του ελεύθερου ανταγωνισμού, με τον οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η με αριθμό 2014/104 Οδηγία της Ένωσης.


Ολόκληρο το κείμενο του Νόμου 4529/2018 είναι διαθέσιμο εδώ.