Τετάρτη 31 Ιανουαρίου 2018

Ενσωμάτωση της Οδηγίας 2014/104

Έπειτα από μεγάλη καθυστέρηση, κατατίθεται προς ψήφιση στη Βουλή το σχέδιο νόμου, με το οποίο ενσωματώνεται στην ελληνική έννομη τάξη η Οδηγία 2014/104 "σχετικά με ορισμένους κανόνες που διέπουν τις αγωγές αποζημίωσης βάσει του εθνικού δικαίου για παραβάσεις των διατάξεων του δικαίου ανταγωνισμού των κρατών μελών και της Ευρωπαϊκής Ένωσης".

Διαβάστε ΕΔΩ την Αιτιολογική Έκθεση.

Διαβάστε ΕΔΩ το Σχέδιο Νόμου.