Πέμπτη 16 Φεβρουαρίου 2017

Παράνομο (και) το δίκτυο franchise της NEOSET

Το Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με απόφασή του μετά από καταγγελία της εταιρίας, πρώην δικαιοδόχου, «ΕΠΙΠΛΑ ΚΟΥΖΙΝΑΣ ΤΟ ΔΙΑΜΕΣΟ ΕΠΕ», διαπίστωσε ότι η Εταιρία «Επιπλοσυνθέσεις NEOSET ΑΒΕΕ» παραβίασε το άρθρο 1 ν. 3959/2011 (πρώην άρθρο 1 ν. 703/1977), αναφορικά με τους όρους λειτουργίας του συστήματος δικαιόχρησης (franchise) και τις σχετικές συμβάσεις με τους δικαιοδόχους της για καταστήματα επίπλων κουζίνας υπό το σήμα «NEOSET ΚΟΥΖΙΝΑ».

Σύμφωνα με το σκεπτικό της απόφασης, από την εξέταση των σχετικών συμβατικών όρων και πρακτικών της καταγγελλόμενης, προέκυψαν στοιχεία που στοιχειοθετούν κάθετους περιορισμούς του ανταγωνισμού, οι οποίοι συνίστανται ιδίως σε καθορισμό τιμών μεταπώλησης, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2009, καθώς επίσης και σε περιορισμό αμοιβαίων προμηθειών μεταξύ των δικαιοδόχων, ιδίως μέσω ρήτρας αποκλειστικής προμήθειας και επιτρεπτού μόνο λιανικών πωλήσεων, και περιορισμού των ενεργητικών πωλήσεων σε τελικούς χρήστες από τα μέλη του δικτύου επιλεκτικής διανομής της NEOSET, κατά το διάστημα των ετών 2000 έως και 2013. Οι εν λόγω όροι και πρακτικές συνιστούν περιορισμούς ιδιαίτερης σοβαρότητας, κατά τις κείμενες εθνικές και ενωσιακές διατάξεις.

Για τις παραβάσεις που διαπιστώθηκαν, η Επιτροπή αποφάσισε και επέβαλε στη NEOSET πρόστιμο συνολικού ύψους 88.814,62 Ευρώ, λαμβάνοντας υπόψη, μεταξύ άλλων, την κρίση στον κλάδο, η οποία συνετέλεσε στην πτώχευση της NEOSET καθώς και την αυτόβουλη τροποποίηση των συμβάσεων πριν από την επέμβαση της ΕΑ.