Δευτέρα 7 Μαρτίου 2016

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Νέα απόφαση για την προτεραιοποίηση των υποθέσεων.


Στις 4.3.2016 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ Β΄ 585 η υπ’ αριθμ. 616/2015 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, σύμφωνα με την οποία επικαιροποιείται το πρώτο Σύστημα Μοριοδότησης της Επιτροπής (βλ. προηγούμενη υπ’ αριθ. 539/VII/2012 απόφαση) αναφορικά με τα κριτήρια της κατά προτεραιότητα εξέτασης των εκκρεμών υποθέσεων από την αρμόδια αρχή.