Παρασκευή 22 Ιανουαρίου 2016

Εξαγορές και συγχωνεύσεις επιχειρήσεων στην Ελλάδα 2015Σύμφωνα με τη σχετική ετήσια έκθεση της PwC, η παρατεταμένη αβεβαιότητα στην ελληνική οικονομία έχει οδηγήσει σε μείωση των επενδύσεων και των Εξαγορών & Συγχωνεύσεων, ειδικά μεταξύ Ελληνικών εταιρειών. Το 2015 πραγματοποιήθηκαν 29 Εξαγορές και Συγχωνεύσεις αξίας € 1,4δισ., περίπου 39% λιγότερο από το 2014, με τις ελληνικές επιχειρήσεις να προσελκύουν συνολικά περίπου € 7,9 δισ. Οι κλάδοι στους οποίους πραγματοποιήθηκαν οι μεγαλύτερες συναλλαγές το 2015 είναι οι χρηματοοικονομικές υπηρεσίες (37%) και τα φάρμακα (35%).
Παρακάτω ακολουθεί ολόκληρη η έκθεση.