Δευτέρα 16 Μαρτίου 2015

Οι αντιλήψεις των καταναλωτών σχετικά με την πολιτική ανταγωνισμού


Σύμφωνα με το ευρωβαρόμετρο οι Έλληνες συμφωνούν σε ποσοστό 47% έως 59% ότι ο ανταγωνισμός μεταξύ των εταιρειών σηματοδοτεί περισσότερες επιλογές, καλύτερες τιμές, υψηλότερη ποιότητα και ενθάρρυνση της καινοτομίας.
 
Από τους αναφερόμενους στην έρευνα τομείς, ως προβληματικοί σε επίπεδο τιμών, επιλογών και ποιότητας, αναδεικνύονται κατά σειρά η ενέργεια, η διανομή τροφίμων, τα φαρμακευτικά προϊόντα, οι μεταφορικές υπηρεσίες, οι τηλεπικοινωνίες και τέλος οι οικονομικές υπηρεσίες. Κυριότερο, δε, πρόβλημα κατά τους ερωτώμενους πολίτες  στους ανωτέρω τομείς είναι οι πάρα πολύ υψηλές τιμές και οι ελάχιστες ή καθόλου εναλλακτικές πηγές προμήθειας αγαθών και υπηρεσιών.

 
Ευρωβαρόμετρο: