Τρίτη 13 Ιανουαρίου 2015

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το δίκτυο ΓΕΡΜΑΝΟΣ


Δημοσιεύτηκε η υπ' αρ. 580/2013 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού όσον αφορά την υπόθεση του δικτύου δικαιόχρησης της ΓΕΡΜΑΝΟΣ, στην οποία συμμετείχαμε προς υποστήριξη των καταγγελιών των δικαιοδόχων.
Η απόφαση αποτελεί ορόσημο για τον τρόπο λειτουργίας των franchise στην Ελλάδα.
Παρακάτω παρουσιάζουμε ολόκληρη την απόφαση.