Τετάρτη 29 Μαΐου 2013

“ΑΠΕΡΙΟΡΙΣΤΑ”… ακριβότερη η Ελλάδα στην χρήση smartphones


Σύμφωνα με μελέτη της φιλανδικής εταιρείας Rewheel, ειδικευμένης στις τηλεπικοινωνίες, η οποία συνέκρινε τις τιμές των υπηρεσιών δεδομένων κινητών δικτύων στην Ένωση, οι έλληνες καταναλωτές πληρώνουν τις υψηλότερες τιμές για να χρησιμοποιούν τα smartphones τους.

Τα στοιχεία είναι αποκαλυπτικά, καθώς η σύγκριση γίνεται ανά προσφερόμενο πακέτο προγράμματος. Για παράδειγμα το πάγιο για τη χρήση δεδομένων 2 GB, 200 λεπτών ομιλίας και 20 μηνυμάτων διαμορφώνεται ως εξής μεταξύ των κρατών μελών:


Δυστυχώς οι καρποί του ανταγωνισμού στη χώρα μας αργούν να ωριμάσουν σε σχέση με τις υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Ενδεικτικό της αντι-ανταγωνιστικής νοοτροπίας που επικρατεί στην Ελλάδα είναι το γεγονός ότι λίγο καιρό πριν είχαν ξεκινήσει συνομιλίες για τη συγκέντρωση μεταξύ Vodafone Wind (με επιχείρημα την επίτευξη συνεργιών και οικονομιών κλίμακος), ώστε η ήδη ολιγοπωλιακή αγορά στην Ελλάδα να καταστεί δυοπώλιο με μερίδια αγοράς 50%!

 
Οι καταναλωτές σε σύγχυση

Πέρα από τη δομή της αγοράς, ο έλληνας καταναλωτής αδυνατεί να αξιολογήσει σύμφωνα με τις ανάγκες του το κόστος των πακέτων χρήσης υπηρεσιών, ευρισκόμενος σε πλήρη σύγχυση λόγω παραπλανητικής διαφήμισης, αδιαφανούς και δύσκολα εντοπίσιμης πληροφορίας, κρυμμένης πίσω από ανούσιους τίτλους πακέτων κλπ.

Το κενό αυτό έρχεται να καλύψει το «Παρατηρητήριο Τιμών Τηλεπικοινωνιακών και Ταχυδρομικών Προϊόντων Λιανικής», το οποίο θα υλοποιηθεί τους επόμενους μήνες κατόπιν πρωτοβουλίας της αρμόδιας αρχής ΕΕΤΤ.