Δευτέρα 4 Μαρτίου 2013

Απόφαση Επιτροπής Ανταγωνισμού: Σύμπραξη στην αγορά σκυροδέματος στην Κρήτη

Έκδοση απόφασης της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος στην Περιφέρεια Κρήτης για παραβάσεις του άρθρου 1 του ν. 703/77, όπως ίσχυε (απαγορευμένες συμπράξεις)

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την υπ’ αριθ. 547/VII/2012 ομόφωνη απόφαση της, έκρινε ότι οι εταιρίες παραγωγής και εμπορίας ετοίμου σκυροδέματος ΜΠΕΤΑΡΜ Α.Ε, ΛΑΤΟΜ-ΤΕΧΝΟΜΠΕΤΟΝ ΑΕΒΕ, ΡΕΘΥΜΝΙΑΚΗ ΚΡΗΤΗΣ ΑΕ, ΕΥΡΩΜΠΕΤΟΝ και ΜΠΕΤΟΔΟΜΗ ΑΕ, οι οποίες δραστηριοποιούνται στο νομό Ρεθύμνης, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/77, όπως ίσχυε, λόγω της συμμετοχής τους σε απαγορευμένες συμπράξεις (καθορισμός τιμών, περιορισμός/έλεγχος παραγωγής και ανταλλαγή εμπιστευτικών πληροφοριών).

Με την απόφαση της η Επιτροπή επέβαλε πρόστιμο στις ως άνω συμπράττουσες εταιρίες συνολικού ύψους ενενήντα τεσσάρων χιλιάδων εξακοσίων είκοσι ένα (94.621) ευρώ, και τις υποχρέωσε να παύσουν και να μην επαναλάβουν τη διαπιστωθείσα παράβαση στο μέλλον.

Η Επιτροπή αποφάσισε, επίσης, να απευθύνει σύσταση στο Σύνδεσμο Βιομηχανιών Ετοίμου Σκυροδέματος και Αδρανών Υλικών Δυτικής Κρήτης για τη συμμετοχή του στην ίδια παράβαση.

πηγή: Δελτίο τύπου ΕΠΑΝΤ