Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2013

Ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού


Δημοσιεύτηκε στην εφημερίδα της κυβέρνησης ο νέος Κανονισμός Λειτουργίας της Επιτροπής Ανταγωνισμού (ΦΕΚ Β΄ 54/16.1.2013).
 
Διαθέσιμος εδώ.