Δευτέρα 12 Νοεμβρίου 2012

Απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για παράνομη συμφωνία καθορισμού τιμών πώλησης βιβλίων στη Θεσσαλονίκη


Πριν από πολλούς μήνες είχαμε ανακοινώσει από την ιστοσελίδα μας την απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού -ενώπιον της οποίας είχαμε παρασταθεί υπέρ της καταγγέλλουσας εταιρείας «Βιβλιοπωλεία ΚΟΣΜΟΣ Μαρία Φλωρά Ε.Π.Ε.»- να επιβάλλει πρόστιμα στις επιχειρήσεις ΙΑΝΟΣ, ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ & ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ για εναρμονισμένη πρακτική στην αγορά της Θεσσαλονίκης, η οποία πραγματοποιήθηκε με πρωτοβουλία του Συλλόγου Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης και συνίστατο στον αποκλεισμό της δυνατότητας χορήγησης εκπτώσεων στα πωλούμενα βιβλία.

Σήμερα η Επιτροπή Ανταγωνισμού εξέδωσε το σχετικό δελτίο τύπου, το οποίο έχει ως εξής:

Η Επιτροπή Ανταγωνισμού στο πλαίσιο εξέτασης της καταγγελίας της εταιρίας «Βιβλιοπωλεία «ΚΟΣΜΟΣ» Μαρία Φλωρά Ε.Π.Ε.», συνεδρίασε σε Τμήμα και ομόφωνα δέχθηκε ότι ο ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ (ΣΒΘ) και οι επιχειρήσεις ΙΑΝΟΣ Α.Ε, Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε και ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε, παραβίασαν το άρθρο 1 του ν. 703/77 για καθορισμό εκπτωτικής πολιτικής.

Ειδικότερα, η Επιτροπή Ανταγωνισμού έκρινε ότι οι ανωτέρω αναφερόμενες εμπλεκόμενες επιχειρήσεις προέβησαν σε συμφωνίες / εναρμονισμένες πρακτικές και ο Σύλλογος Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης έλαβε αποφάσεις, οι οποίες εντάσσονταν σε ένα ενιαίο σχέδιο αποκλεισμού της δυνατότητας χορήγησης εκπτώσεων ή περιορισμού τους επί της ενιαίας τιμής, που ορίζεται από τους εκδότες, των πωλούμενων βιβλίων στο νομό Θεσσαλονίκης, με σκοπό να περιορίσει ή να νοθεύσει τον ανταγωνισμό μεταξύ των μελών του.

Με την απόφασή της, η Επιτροπή Ανταγωνισμού:

1) Υποχρέωσε τα εμπλεκόμενα μέρη να παύσουν την παράβαση, με απειλή χρηματικού προστίμου ύψους πέντε χιλιάδων (5.000) ευρώ για κάθε ημέρα μη συμμόρφωσης.

2) Επέβαλε πρόστιμο για την παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77, σχετικά με τον καθορισμό εκπτωτικής πολιτικής στην ΙΑΝΟΣ Α.Ε., ύψους 27.180 ευρώ, στην Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε. πρόστιμο ύψους 11.453 ευρώ, και στην ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε. πρόστιμο ύψους 3.711 ευρώ.

Επίσης, η Επιτροπή υποχρέωσε το ΣΥΛΛΟΓΟ ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΩΝ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ:

α) Να εκδώσει ανακοίνωση εντός πέντε (5) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, με την οποία θα ανακαλεί το περιεχόμενο των ανωτέρω στο σκεπτικό αναφερόμενων επιστολών και του άρθρου στο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΟ ΒΗΜΑ, και στην οποία θα τονίζει ότι στα βιβλία που δεν εμπίπτουν στην ενιαία τιμή βιβλίου (ήτοι τα εισαγόμενα ξενόγλωσσα και στα ελληνόγλωσσα με ημερομηνία έκδοσης/ επανέκδοσης/ ανατύπωσης πέραν της διετίας) είναι δυνατή η χορήγηση έκπτωσης οιουδήποτε ύψους, στα δε βιβλία που εμπίπτουν στην ενιαία τιμή που καθορίζει ο εκδότης ότι είναι δυνατή η χορήγηση έκπτωσης έως και 10%. Να προβεί εντός της ίδιας προθεσμίας σε σχετική δημοσίευση της ανακοίνωσης στο ΒΙΒΛΙΟΧΑΡΤΟΠΩΛΙΚΟ ΒΗΜΑ, σε μία εφημερίδα με έδρα το Δήμο Θεσσαλονίκης, καθώς και σε κοινοποίηση σε όλα τα μέλη του Συλλόγου.

β) Να γνωστοποιήσει στην Επιτροπή Ανταγωνισμού εντός έξι (6) μηνών από την κοινοποίηση της απόφασης, τις σχετικές κοινοποιήσεις και να προσκομίσει τις σχετικές δημοσιεύσεις στις ανωτέρω εφημερίδες, καθώς και πειστήρια αποδοχής της ανακλητικής ανακοίνωσης από τα μέλη του, και

γ) Να απέχει στο μέλλον από οποιαδήποτε ανακοίνωση ή σύσταση που θα αφορά άμεσα ή έμμεσα τη διαμόρφωση της εκπτωτικής και εν γένει εμπορικής πολιτικής των επιχειρήσεων – μελών του ή και στην παρακίνηση μη μελών του σε αντίστοιχες πρακτικές.