Τρίτη 2 Οκτωβρίου 2012

Κωδικοποίηση γνωμοδοτήσεων ΕΠΑΝΤ για τις εξαιρέσεις του ν. 3919/2011


Ολοκληρώθηκε ο κύκλος των Γνωμοδοτήσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί των αιτημάτων εξαίρεσης από τις διατάξεις του ν.3919/2011«Αρχή της Επαγγελματικής Ελευθερίας, κατάργηση αδικαιολόγητων περιορισμών στην πρόσβαση και άσκηση επαγγελμάτων».


Σύνολο γνωμοδοτήσεων Επιτροπής Ανταγωνισμού για τις εξαιρέσεις ν. 3919