Τρίτη 28 Αυγούστου 2012

"Νέα" εξαγγελία σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας


Η ελληνική πολιτεία για πολλοστή φορά εξήγγειλε την πρόθεσή της να αξιοποιήσει την ενωσιακή νομοθεσία και πρακτική, προκειμένου να εισάγει και στο ελληνικό δίκαιο διατάξεις που θα θωρακίσουν το δικαίωμα των καταναλωτών και επιχειρήσεων που πλήττονται από παράνομες αντιανταγωνιστικές συμπεριφορές να ζητούν αποκατάσταση της ζημίας τους.

Συγκεκριμένα, σε συνέντευξη τύπου που έδωσε σήμερα ο Υπουργός Ανάπτυξης Κωστής Χατζηδάκης, η οποία τιτλοφορήθηκε «Δέκα Προτεραιότητες για την Ανάπτυξη και τον Πολίτη», επεσήμανε την ανάγκη θεσμοθέτησης διατάξεων που θα εδραιώσουν το δικαίωμα αποζημίωσης των θιγόμενων φυσικών και νομικών προσώπων από παραβιάσεις της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας με στόχο αφενός την επιβολή φραγμού στην διαιώνιση της αδικίας οι ζημιωθέντες από τα καρτέλ και τις επιχειρήσεις που καταχρώνται τη δεσπόζουσα θέση τους να μην μπορούν να αποζημιωθούν από τα ελληνικά δικαστήρια και αφετέρου την ενίσχυση της αποτροπής μελλοντικών παραβάσεων από τις επιχειρήσεις.

Παραθέτουμε το επίμαχο απόσπασμα από τη συνέντευξη τύπου «Εισάγουμε στο ελληνικό δίκαιο διατάξεις που αξιοποιούν τις προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, όπως διατυπώνονται στη Λευκή Βίβλο, σχετικά με τις αγωγές αποζημίωσης για παραβίαση της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Έτσι πλέον θα ενδυναμώνεται και εδραιώνεται το δικαίωμα των καταναλωτών και των επιχειρήσεων για απευθείας αποκατάσταση της ζημίας που υπέστησαν λόγω παραβίασης της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας. Επομένως έτσι βελτιώνεται και η αποτελεσματικότητα και σε επίπεδο αποτροπής μελλοντικών παραβάσεων και μεγαλύτερης συμμόρφωσης των επιχειρήσεων».

Πέρα από την ουσία της εξαγγελίας φρονούμε ως ιδιαίτερα σημαντικό το γεγονός ότι ο Υπουργός εντάσσει το μέτρο των αγωγών αποζημίωσης στις πρωτοβουλίες που είναι απολύτως αναγκαίες για τους πολίτες, συμβάλλοντας τόσο στη βελτίωση της οικονομικής τους καθημερινότητας όσο και στην ανάπτυξη της χώρας.

Ας ελπίσουμε ότι το κράτος θα σταθεί επιτέλους αρωγός των βαλλόμενων Ελλήνων πολιτών, αξιοποιώντας την περίφημη «Λευκή Βίβλο» για τις αγωγές αποζημίωσης και δε θα παραστεί ανάγκη να υποβάλλουμε ξανά ανάλογα σχόλια σε μελλοντικά νομοσχέδια…