Παρασκευή 6 Ιουλίου 2012

Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για το επάγγελμα του καπνοπώλη


Γνωμοδότηση της Επιτροπής Ανταγωνισμού επί του αιτήματος εξαίρεσης από τις διατάξεις του Ν. 3919/2011 του επαγγέλματος του λιανοπωλητή προϊόντων καπνού (καπνοπώλη) αρμοδιότητας του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας

Η Ολομέλεια της Επιτροπής Ανταγωνισμού, στο πλαίσιο των γνωμοδοτικών αρμοδιοτήτων της (άρθρο 23 παρ. 3 του Ν. 3959/2011), κατά τη Συνεδρίαση της 22ης Ιουνίου, εξέτασε το αίτημα του Υπουργείου Εθνικής Άμυνας για την εξαίρεση από τις διατάξεις του ν. 3919/2011 (ΦΕΚ 32 Α΄) του επαγγέλματος του λιανοπωλητή προϊόντων καπνού (καπνοπώλες).

Με την ομόφωνη απόφαση της η Επιτροπή έκρινε ότι δεν προκύπτει η συνδρομή των προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου 2 παρ. 4 ή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011, αναφορικά ιδίως με την αρχή της αναλογικότητας, για την εξυπηρέτηση του επιτακτικού λόγου δημοσίου συμφέροντος που συνίσταται στην πρόνοια για πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού (αναπήρους και τα θύματα πολέμου και ειρηνικής περιόδου) και ως εκ τούτου τάχθηκε υπέρ της άρσης των κάτωθι περιορισμών που αφορούν:

1) τη χορήγηση άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη με την προϋπόθεση της προηγούμενης μόνιμης για ορισμένο χρόνο κατοικίας του αιτούντος στον τόπο άσκησης του επαγγέλματος,
2) την απαγόρευση έκδοσης άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε νομικά πρόσωπα,
3) την εξάρτηση της χορήγησης συμπληρωματικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων μετά από εκτίμηση της Διοίκησης ως προς την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης του κοινού,
4) τη χορήγηση προσωρινών συμπληρωματικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες μετά από εκτίμηση της Διοίκησης, ως προς την ύπαρξη της ανάγκης εξυπηρέτησης των παραθεριστών,
5) την έκδοση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε μη κατοικημένες περιοχές, και
6) την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε μη κατοικημένες περιοχές από κατηγορίες επαγγελματικών εγκαταστάσεων άλλων των εξοχικών κέντρων, ξενοδοχείων (μοτέλ), εστιατορίων και κυλικείων αεροδρομίων, καθώς και κυλικείων επιβατικών πλοίων.

Επιπλέον, η Επιτροπή αν και αναγνώρισε ότι η πρόνοια για πρόσωπα που ανήκουν σε ευπαθείς κατηγορίες του πληθυσμού (αναπήρους και τα θύματα πολέμου και ειρηνικής περιόδου) δύναται να συνιστά επιτακτικό λόγο δημοσίου συμφέροντος, για την εξυπηρέτηση του οποίου μπορεί να τίθενται ορισμένοι περιορισμοί στην πρόσβαση και άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη, λόγω μη επαρκούς στοιχειοθέτησης και αιτιολόγησης, έκρινε ότι δεν είναι ουσιαστικά σε θέση να αξιολογήσει τη συνδρομή και των λοιπών προϋποθέσεων των διατάξεων του άρθρου άρθρων 2 παρ. 4 ή του άρθρου 3 παρ. 2 του Ν. 3919/2011, ώστε να γνωμοδοτήσει υπέρ της διατήρησης των κάτωθι περιορισμών και της προηγούμενης διοικητικής άδειας με την προτεινόμενή τους μορφή, που αφορούν:
1) την έκδοση χορήγησης προηγούμενης διοικητικής άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε κατοικημένες περιοχές,
2) τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε κάθε δημοτικό ή κοινοτικό διαμέρισμα, που υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό των κατοίκων του,
3) την απαγόρευση έκδοσης άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε καπνοβιομηχάνους και χονδρεμπόρους (αντιπροσώπους και πρατηριούχους),
4) την απαγόρευση έκδοση άδειας για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε καφενεία, ζαχαροπλαστεία, παντοπωλεία και λοιπά καταστήματα πώλησης ειδών διατροφής και ένδυσης,
5) τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των συμπληρωματικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε πόλεις με πληθυσμό άνω των 100.000 κατοίκων, που υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό των κατοίκων τους, και
6) τον καθορισμό του συνολικού αριθμού των προσωρινών συμπληρωματικών αδειών για την άσκηση του επαγγέλματος του καπνοπώλη σε τόπους παραθερισμού κατά τους θερινούς μήνες, που υπολογίζεται αναλογικά με τον αριθμό των κατοίκων τους,

Για το λόγο αυτό, η Επιτροπή με την απόφαση της επιφυλάσσεται να επανέλθει στα ανωτέρω θέματα, εφόσον προσκομισθούν τα στοιχεία που θα της επιτρέψουν να προβεί, αφενός στη στάθμιση μεταξύ του δημόσιου συμφέροντος του ανταγωνισμού και αφετέρου της επαγγελματικής ελευθερίας, και της επιτακτικής ανάγκης προστασίας της συγκεκριμένης ευαίσθητης κατηγορίας πολιτών στην παρούσα οικονομική συγκυρία, κατ’ εφαρμογή των αρχών της αναλογικότητας και της μη διάκρισης.

Σημειώνεται ότι το πλήρες κείμενο της γνωμοδότησης θα δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης.

Πηγή: Δελτίο τύπου Επιτροπής Ανταγωνισμού 6-7-2012