Τρίτη 5 Ιουνίου 2012

Δέσμευση περιουσίας των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου Ανώνυμης εταιρείας για υποθέσεις καρτέλ

Το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών (Τμήμα Ασφαλιστικών Μέτρων) αποφάσισε ότι ευθύνη για τις παράνομες πράξεις μιας Ανώνυμης εταιρείας που παραβίασε την νομοθεσία του Ανταγωνισμού (καρτέλ) έχουν, εκτός από την εταιρεία ως νομικό πρόσωπο, και τα μέλη του ΔΣ αυτής και είναι υποχρεωμένα με την προσωπική τους περιουσία για αποκατάσταση κάθε ζημιάς που προκάλεσαν σε τρίτους.

Με την απόφαση 4985/2012 το Μονομελές Πρωτοδικείο Αθηνών αποφάσισε να κάνει εν μέρει δεκτή την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων για συντηρητική κατάσχεση της εταιρείας ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΑ ΦΛΩΡΑΣ κατά της ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ και των μελών του ΔΣ αυτής.

Το σημαντικό στοιχείο της απόφασης είναι ότι το Δικαστήριο έκρινε την προσωπική ευθύνη των μελών του ΔΣ της εταιρείας ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ η οποία τιμωρήθηκε από την Επιτροπή Ανταγωνισμού με πρόστιμα ύψους 5.000.000€ για παραβάσεις της νομοθεσίας του Ανταγωνισμού από το 2000 έως το 2007 (αποφάσεις Επιτροπής Ανταγωνισμού455/2009 και 452/2009).

Η ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ τιμωρήθηκε για κατάχρηση συλλογικής δεσπόζουσας θέσης(μαζί με την ΑΠΟΛΛΩΝ ΑΕ), για καθορισμό τιμών και για απαγόρευση παθητικών πωλήσεων (μαζί με την BURLINGTON BOOKS B.V.). Και οι δυο αποφάσεις της Επιτροπής Ανταγωνισμού έχουν ήδη επικυρωθεί από το Διοικητικό Εφετείο και εκκρεμούν ενώπιον του ΣτΕ.

Η αγωγή των ΒΙΒΛΙΟΠΩΛΕΙΩΝ ΦΛΩΡΑΣ κατά της ΕΥΣΤΑΘΙΑΔΗΣ GROUP ΑΕ και των μελών του ΔΣ αυτής εκδικάζεται στις 4/6/2014 στο Πολυμελές Πρωτοδικείο Αθηνών.

ΦΛΩΡΑΣ ΓΙΩΡΓΟΣ

ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟΥ 59 ΑΘΗΝΑ