Πέμπτη 19 Απριλίου 2012

Πρόστιμο 58,5 εκ. λίρες στην British Airways για παράνομη σύμπραξη


Η αντιμονοπωλιακή αρχή της Μ. Βρετανίας (OFT) επέβαλλε πρόστιμο ύψους 58,5 εκ. λιρών στην αεροπορική εταιρεία British Airways για παράνομη σύμπραξή της με την εταιρεία Virgin Atlantic Airways κατά την περίοδο 2004-2006.

Η παράνομη συμπεριφορά συνίστατο στην ανταλλαγή ευαίσθητων εμπορικών πληροφοριών μεταξύ των δύο εταιρειών, στις οποίες συμπεριλαμβανόταν η γνωστοποίηση των τιμών που επέβαλαν στους πελάτες τους όσον φορά τις πτήσεις μεγάλων αποστάσεων.

Δεν επεβλήθη πρόστιμο στην εταιρεία Virgin λόγω της επιτυχούς συμμετοχής της στο πρόγραμμα επιείκειας.

Πηγή: OFT (19.4.2012)