Σάββατο 31 Μαρτίου 2012

Πρόστιμο για παρεμπόδιση έρευνας από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή


Σε προηγούμενη ανάρτησή μας στις 24 Μαρτίου αναφερθήκαμε στην εναρμόνιση της νομοθεσίας μας όσον αφορά τις κυρώσεις που προβλέπονται εις βάρος των επιχειρήσεων που δυσχεραίνουν τις έρευνες της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Μόλις προχθές η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ανακοίνωσε την επιβολή προστίμου ύψους 2,5 εκ. ευρώ σε επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στον τομέα της ενέργειας στην Τσεχία με την αιτιολογία ότι παρεμπόδισαν τη διεξαγωγή έρευνας των αρμόδιων υπαλλήλων της Επιτροπής στα γραφεία τους. Ποια προσκόμματα δημιούργησαν; Διαβάζουμε από το σχετικό δελτίο τύπου που εξεδόθη:

On 24 November 2009, after the notification of the inspection decision, the Commission inspectors requested to block e-mail accounts of key persons until further notice. This was done by setting a new password only known to the Commission inspectors. This is a standard measure taken at the beginning of inspections, to ensure that inspectors have exclusive access to the content of email accounts and prevent modifications to those accounts while they are searched. On the second day of the inspection the Commission inspectors discovered that the password for one account had been modified in the course of the first day in order to allow the account holder to access the account.
On the third day of the inspection, the Commission inspectors discovered that one of the employees had requested the IT department on the previous day to divert all e-mails arriving in certain blocked accounts away from these accounts to a computer server. The company admitted that this procedure had been implemented for at least one e-mail account. As a result, the incoming e-mails did not become visible in the inboxes concerned, they could not be searched by inspectors and their integrity could be compromised.

Η πλήρης πρόσβαση των ελεγκτικών οργάνων στους λογαριασμούς ηλεκτρονικού ταχυδρομείου των στελεχών των ερευνούμενων επιχειρήσεων είναι απαραίτητη, προκειμένου να εντοπιστούν στοιχεία ενδεχόμενων αντιανταγωνιστικών πρακτικών (ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ επιχειρήσεων για καθορισμό κοινής εμπορικής πολιτικής κλπ). Τα e-mail λαμβάνονται υπόψη ως hard core evidence για τη στοιχειοθέτηση και τον καταλογισμό παραβάσεων στο δίκαιο του ανταγωνισμού.