Παρασκευή 16 Μαρτίου 2012

Απερρίφθη η προσφυγή των Ελληνικών Ναυπηγείων Σκαραμαγκά από το Γενικό Δικαστήριο

Στο σύνολό της απέρριψε το Γενικό Δικαστήριο (υπόθ. T-391/08) την προσφυγή της επιχείρησης Ελληνικά Ναυπηγεία Α.Ε. (ΕΝΑΕ) κατά της απόφασης ανάκτησης των ενισχύσεων που έλαβε κατά την περίοδο 1996-2002.

Ασυμβίβαστες με την ενιαία αγορά κρίθηκαν από το δικαστήριο οι ενισχύσεις που είχαν να κάνουν με επενδυτικές δαπάνες της ΕΝΑΕ, εγγυήσεις που χορήγησε το ελληνικό δημόσιο στην ΕΤΒΑ, δάνεια, εγγυήσεις και εισφορές κεφαλαίου της ΕΤΒΑ προς την ΕΝΑΕ, αντεγγυήσεις που χορήγησε το Δημόσιο στην ΕΤΒΑ για να εγγυηθεί τις εγγυήσεις τις οποίες παρέσχε η ΕΤΒΑ στο πλαίσιο των συμβάσεων που συνήψε η ΕΝΑΕ με τον Οργανισμό Σιδηροδρόμων Ελλάδος (ΟΣΕ) και με τους Ηλεκτρικούς Σιδηροδρόμους Αθηνών-Πειραιώς (ΗΣΑΠ), προκαταβολές που κατέβαλε το Ελληνικό Πολεμικό Ναυτικό και εγγυήσεις αποζημίωσης που χορήγησε η ΕΤΒΑ στην HDW/Ferrostaal με την πρόβλεψη ότι η ΕΤΒΑ θα αποζημίωνε την HDW/Ferrostaal για κάθε παράνομη κρατική ενίσχυση.

Σημειώνουμε ότι ενώπιον του Γενικού Δικαστηρίου εκκρεμεί η εκδίκαση της από 23.8.2011 προσφυγής της ΕΝΑΕ και της Hoern Beteiligungs (βασικός μέτοχος των Ναυπηγείων) επί της C(2010) 8274 απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, με την οποία είχε γίνει δεκτή η ανάληψη υποχρεώσεων εκ μέρους της Ελλάδας για τις παράνομες ενισχύσεις που χορηγήθηκαν στα ναυπηγεία.

Κατ' εφαρμογή της παραπάνω απόφασης το καλοκαίρι του 2011 ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας Μπεγλίτης έκανε αποδεκτή την ένσταση της εταιρείας «Ναυπηγικές Και Βιομηχανικές Επιχειρήσεις Σύρου Α.Ε.», αποκλείοντας την ΕΝΑΕ από τον ανοικτό διαγωνισμό για την εργολαβία εκτέλεσης εργασιών γενικής επισκευής Πλωτών Δεξαμενών Νο. 2 (Π.Δ. Νο. 2) του Ν.Σ (Ναυστάθμου Σαλαμίνας) και Νο. 1 (Π.Δ. Νο. 1) του Ν.Κ. (Ναυστάθμου Κρήτης) συνολικού προϋπολογιζόμενου κόστους 10.000.000,00 Ευρώ, με το σκεπτικό ότι η επισκευή των πλωτών δεξαμενών αποτελεί εμπορική και μη στρατιωτική δραστηριότητα, με συνέπεια να παραβιάζεται η σχετική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.