Σάββατο 3 Μαρτίου 2012

Οι αλλαγές στη διοίκηση της ΕΠΑΝΤ

Στη συνεδρίαση της 1.3.2012 της ειδικής μόνιμης επιτροπής θεσμών και διαφάνειας της Βουλής εγκρίθηκε κατά πλειοψηφία, σύμφωνα με το άρθρο 12 παρ. 3 του ν. 3959/2011, ο διορισμός:

Του Δ. Λουκά στη θέση του Αντιπροέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, της Β. Μερτικοπούλου στη θέση της εισηγήτριας, του Γ. Αυγερινού και του Δ. Δανηλάτου στη θέση των μελών και της Β. Μήλλιου και Μ. Καββαθά στη θέση των αναπληρωματικών μελών.