Παρασκευή 10 Φεβρουαρίου 2012

Εσπερίδα ΙΜΕΔΙΠΑ


Το Ινστιτούτο Μελετών Δικαίου και Πολιτικής Ανταγωνισμού ΙΜΕΔΙΠΑ διοργανώνει εσπερίδα στις 20 Φεβρουαρίου 2012 με θέμα «Άρθρα 102 ΣΛΕΕ και 2 Ν. 3959/2011: Ειδικές μορφές κατάχρησης δεσπόζουσας θέσης».

Το πρόγραμμα έχει ως εξής:

Εισαγωγή (Ασημάκης Κομνηνός, ΙΜΕΔΙΠΑ)

Α) «Παρεμποδιστική κατάχρηση δεσπόζουσας θέσης μέσω εκπτωτικής πολιτικής και πρακτικών αποκλειστικότητας», Λευκοθέα Ντέκα, Διευθύντρια, Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης, ΓΔΑ, Επιτροπή Ανταγωνισμού

Β) «Πρακτικές συμπίεσης περιθωρίου στην Ελληνική και Ενωσιακή νομολογία, με ιδιαίτερη αναφορά στις τηλεπικοινωνίες», Θεμιστοκλής Γιαννακόπουλος, Δικηγόρος, ΔΝ

Γ) «Επιβολή μη εύλογων τιμών/όρων συναλλαγής και διακριτική μεταχείριση: μεταξύ εκμεταλλευτικής και παρεμποδιστικής κατάχρησης», Βικτωρία Μερτικοπούλου, Προϊστάμενη Τμήματος, Διεύθυνση Νομικής Τεκμηρίωσης, ΓΔΑ, Επιτροπή Ανταγωνισμού

Δ) «Μετα-αγορές (after-markets) και άρθρο 102 ΣΛΕΕ», Ασημάκης Κομνηνός, Δικηγόρος, ΔΝ, Visiting Research Fellow, University College London

Η εκδήλωση θα ξεκινήσει στις 5.00 μμ. στην αίθουσα Ευρώπη της Νομικής Βιβλιοθήκης, Μαυρομιχάλη 23, Αθήνα.

Κόστος συμμετοχής: 10 ευρώ (5 ευρώ για τα στελέχη της Επιτροπής Ανταγωνισμού και άλλες δημόσιες υπηρεσίες). Η κράτηση θέσεων και πληρωμή του κόστους συμμετοχής γίνεται ηλεκτρονικά στην διεύθυνση http://www.eventbrite.com/event/2766481621. 

ΙΜΕΔΙΠΑ