Δευτέρα 14 Νοεμβρίου 2011

Ο ΟΠΑΠ χάνει το στοίχημα… στο διαδίκτυο

Σύμφωνα με δικαστική απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ελληνικού δημοσίου και δεν έχει παραχωρηθεί στον ΟΠΑΠ.

Σε όλη τη διάρκεια της μεταβατικής περιόδου μέχρις ότου αρχίσει η διαδικασία αδειοδότησης για το στοίχημα στο διαδίκτυο, οι εταιρείες ιντερνετικού στοιχήματος που είναι νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη -μέλη της Ε.Ε. και κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας παροχής τέτοιων υπηρεσιών σε άλλη χώρα, μπορούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους και στην Ελλάδα, αλλά και να διαφημίζονται υπό προϋποθέσεις.

Αυτό επισημαίνει απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών (10587/11), που απέρριψε την αίτηση ασφαλιστικών μέτρων 5 πρακτόρων του ΟΠΑΠ, κρίνοντας ότι ο ΟΠΑΠ ουδέποτε είχε το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής διαδικτυακών παιγνίων και στοιχημάτων καθώς από τον ίδιο τον κανονισμό λειτουργίας του έχουν ρητά εξαιρεθεί παιχνίδια που αφορούν στο διαδίκτυο.

Διαφήμιση

Η απόφαση που έβαλε πάγο στον ΟΠΑΠ και στους εξουσιοδοτημένους πράκτορές του, που ζητούσαν να απαγορευθεί η διαφήμιση των εταιρειών αυτών, σημειώνει επίσης ότι η διεξαγωγή τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω διαδικτύου ανήκει στην αποκλειστική αρμοδιότητα του ελληνικού Δημοσίου και πρόκειται να ασκηθεί μέσω παρόχων ειδικά αδειοδοτημένων και δεν έχει παραχωρηθεί στον ΟΠΑΠ.

Ο ΟΠΑΠ και οι πράκτορές του, σημειώνεται στην απόφαση, δεν νομιμοποιούνται να προσφέυγουν στα δικαστήρια για τυχόν παραβάσεις του νόμου 4002/11 σχετικά με τη διεξαγωγή στην Ελλάδα διαδικτυακών στοιχημάτων και τυχερών παιγνίων ούτε για τη διαφήμισή τους αφού το δικαίωμα αυτό ανήκει αποκλειστικά στο ελληνικό δημόσιο.

Στη συγκεκριμένη υπόθεση 5 εξουσιοδοτημένοι πράκτορες του ΟΠΑΠ υπέβαλαν αίτηση ασφαλιστικών μέτρων, υποστηρίζοντας ότι τους έχει παραχωρηθεί από το δημόσιο το αποκλειστικό δικαίωμα διεξαγωγής στην Ελλάδα στοιχημάτων σε αθλητικά ή άλλα γεγονότα μέχρι το 2020.

Στην αίτησή τους αναφέρουν ότι είναι παράνομη η άσκηση της επιχειρηματικής αυτής δραστηριότητας, από οποιονδήποτε άλλο (ημεδαπό ή αλλοδαπό) πλην του ΟΠΑΠ, όπως και η διαφήμισή τους. Γι αυτό και ζητούσαν να απαγορευθεί ως παράνομη και με απειλή χρηματικής ποινής η καταχώριση διαφημιστικών μηνυμάτων που γίνεται σε αθλητική εφημερίδα και στον ισότοπό της για στοιχήματα σε αθλητικά και άλλα γεγονότα που παρέχουν «παράνομα» σύμφωνα με την προσφυγή διάφορες ξένες εταιρείες που δραστηριοποιούνται στο χώρο.

Παρέμβαση υπέρ των πρακτόρων με παρόμοια επιχειρήματα άσκησαν η Ομοσπονδία Πρακτόρων και η ΟΠΑΠ, αλλά οι αιτήσεις του απερρίφθησαν.

Μετά την απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών

Σε νέα βάση θα εξετάσει πλέον το ΕΣΡ το θέμα της προβολής των ξένων εταιρειών που δραστηριοποιούνται στο χώρο του στοιχηματισμού, αφού θα πρέπει να λαμβάνει υπόψη και τα νέα δεδομένα που έχουν προκύψει μετά την πρόσφατη απόφαση του Πρωτοδικείου Αθηνών για το θέμα.

Ειδικότερα το δικαστήριο αποφάσισε ότι μέχρι τη χορήγηση των προβλεπομένων από τη νομοθεσία αδειών των οργανισμών αυτών, δεν μπορεί να ισχύσουν ασφαλιστικά μέτρα κατά της προβολής τους διευκρινίζοντας παράλληλα ότι η διεξαγωγή στην Ελλάδα τυχερών παιγνίων μέσω Ίντερνετ ανήκει στο Δημόσιο.

Το ΕΣΡ, αρκετές φορές, έχει επιβάλει κυρώσεις σε ραδιοφωνικά κυρίως -αλλά και τηλεοπτικά- μέσα για την προβολή διαφημίσεων, από διαδικτυακούς τόπους που δραστηριοποιούνται στον τομέα του στοιχηματισμού, θεωρώντας ότι η ισχύουσα ραδιοτηλεοπτική νομοθεσία, δεν τους έδινε το δικαίωμα αυτό.

Σύμφωνα με το σκεπτικό του δικαστηρίου, η Ευρωπαϊκή νομοθεσία ρητά παρέχει το δικαίωμα αυτό σε εταιρείες παροχής υπηρεσιών τυχερών παιγνίων και στοιχημάτων μέσω του διαδικτύου, νόμιμα εγκατεστημένες σε κράτη-μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου, οι οποίες κατέχουν νόμιμη άδεια λειτουργίας και παροχής τέτοιων υπηρεσιών, μέχρι την έναρξη διαδικασίας αδειοδότησής τους και στην Ελλάδα.

Το ΕΣΡ, κατ' αναλογία με ό,τι συνέβαινε μέχρι πριν λίγο καιρό με τις ρυθμίσεις για τις χορηγίες -όπου το Συμβούλιο «κρατούσε» τις όποιες υποθέσεις εν όψει της ενσωμάτωσης της σχετικής Οδηγίας στο ελληνικό δίκαιο- αναμένεται να προσαρμόσει την τακτική του και στην περίπτωση αυτή, δεδομένου ότι πρόκειται για μεταβατικό στάδιο.

Επισημαίνεται ότι από την εξέλιξη αυτή αναμένεται να τονωθεί σημαντικά η διαφημιστική δαπάνη σε όλα τα ΜΜΕ.

Πηγές: Ημερησία & Ναυτεμπορική