Παρασκευή 11 Νοεμβρίου 2011

Η απόφαση του Ευρωπαϊκού δικαστηρίου για τα ναυπηγεία Σκαραμαγκά


Το Γενικό Δικαστήριο απέρριψε την αίτηση των εταιρειών Ελληνικά Ναυπηγεία ΑΕ (ΕΝΑΕ), Howaldtswerke-Deutsche (HD) και ThyssenKrupp, με την οποία ζητούσαν την ακύρωση του άρθρου 16[1] της από 2 Ιουλίου 2008 απόφασης της Επιτροπής (2009/610/ΕΚ).

Το Δικαστήριο αποφάνθηκε ότι η εγγύηση αποζημιώσεως που χορήγησε η Ελληνική Τράπεζα Βιομηχανικής Ανάπτυξης (ΕΤΒΑ) -προηγούμενη ιδιοκτήτης των ελληνικών ναυπηγείων- προς την κοινοπραξία HDW Ferrostaal, για την περίπτωση ανάκτησης κρατικής ενισχύσεως από την ΕΝΑΕ, συνιστά παράνομη κρατική ενίσχυση.

Ολόκληρη η απόφαση, δημοσιευθείσα σήμερα 10 Νοεμβρίου 2011 (T-384/08), εδώ.
[1] «Η εγγύηση αποζημίωσης που χορήγησε η ΕΤΒΑ στην HDW/Ferrostaal και προβλέπει ότι η ΕΤΒΑ θα αποζημιώσει την HDW/Ferrostaal για κάθε κρατική ενίσχυση που θα ανακτηθεί από την ΕΝΑΕ… συνιστά ενίσχυση η οποία τέθηκε σε εφαρμογή κατά παράβαση του άρθρου 88 παράγραφος 3 της συνθήκης και δεν συμβιβάζεται με την κοινή αγορά. Επιπλέον, η εγγύηση δεν συμβιβάζεται per se με την κοινή αγορά και πρέπει, επομένως, να διακοπεί αμέσως».