Τρίτη 8 Νοεμβρίου 2011

Το Γενικό Δικαστήριο καταδικάζει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αποζημίωση για παραβίαση της υποχρέωσης τήρησης του επαγγελματικού απορρήτου

Το Γενικό Δικαστήριο επιδίκασε στην ιταλική εταιρεία Idromacchine (υπόθεση T‑88/09) αποζημίωση ύψους 20 χιλ. ευρώ (συν τόκους) για την ηθική βλάβη (προσβολή της εικόνας και της φήμης της) που υπέστη από τη δημοσιοποίηση από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή -σε απόφαση κρατικών ενισχύσεων- πραγματικών περιστατικών και εκτιμήσεων, τα οποία παρουσιάζουν ονομαστικώς την εταιρεία Idromacchine ως μη δυνάμενη να προμηθεύσει προϊόντα σύμφωνα με τις ισχύουσες προδιαγραφές και να τηρήσει τις συμβατικές της υποχρεώσεις.

Το Δικαστήριο απέρριψε το αίτημά της για αποκατάσταση της περιουσιακής ζημίας λόγω μη ύπαρξης αιτιώδους συνάφειας.

Δείτε την απόφαση εδώ.