Σάββατο 22 Οκτωβρίου 2011

Τα υπερκέρδη προκαλούν παρέμβαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού

Συνέντευξη του Προέδρου της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κ. Κυριτσάκη, στην εφημερίδα Ναυτεμπορική.