Τρίτη 1 Νοεμβρίου 2011

Ο τραπεζικός ανταγωνισμός στην Ευρώπη την τελευταία δεκαετία

Δεδομένου ότι το επίπεδο του ανταγωνισμού στον τραπεζικό κλάδο έχει πολύ μεγάλη σημασία για την οικονομία μιας χώρας, καθώς υψηλός ανταγωνισμός σημαίνει χαμηλότερο επιτόκιο δανεισμού για τις επιχειρήσεις, περισσότερες επενδύσεις και μεγαλύτερη ανάπτυξη, παρουσιάζουμε την πρόσφατη εργασία που δημοσίευσε ο καθηγητής των Οικονομικών του Πανεπιστημίου του Στρασβούργου Laurent Weill, όσον αφορά την εξέλιξη του επιπέδου του ανταγωνισμού στις χρηματοπιστωτικές υπηρεσίες μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης τη δεκαετία του 2000, μετά την εγκαθίδρυση της ζώνης του ευρώ και τις συντελεσμένες διασυνοριακές εξαγορές και συγχωνεύσεις τραπεζών.
 
Συνοψίζουμε τα συμπεράσματα της μελέτης του.

Διαπιστώνει καταρχάς ότι ο τραπεζικός ανταγωνισμός έχει αυξηθεί στην ΕΕ την τελευταία δεκαετία κυρίως στα κραταιά κράτη μέλη (Γαλλία, Γερμανία, Ιταλία, Μ. Βρετανία).

Συγκρίνοντας το επίπεδο του τραπεζικού ανταγωνισμού ανάμεσα στα παλαιά και νέα κράτη μέλη διαπιστώνει πρώτον ότι ο ανταγωνισμός είναι μεγαλύτερος στα παλαιά κράτη μέλη και δεύτερον ότι το χάσμα του ανταγωνισμού μεταξύ παλαιών και νέων μελών έχει αυξηθεί στη διάρκεια του χρόνου.

Παρόλα αυτά, και παρά τις αποκλίσεις που εντοπίζονται σε ορισμένα κράτη μέλη, καταλήγει στο συμπέρασμα ότι όσον αφορά το επίπεδο του τραπεζικού ανταγωνισμού μεταξύ των κρατών μελών της Ένωσης υπάρχει σύγκλιση.