Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011

Οι τιμές των αυτοκινήτων στην Ευρωπαϊκή Ένωση

Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δημοσίευσε την Έκθεση σχετικά με τις τιμές των αυτοκινήτων στο σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης, από την οποία προκύπτει ότι οι τιμές των αυτοκινήτων μειώθηκαν κατά 2,5% σε πραγματικούς όρους το 2010.

Η Ελλάδα κατέστη η φθηνότερη (προ φόρων) χώρα για την αγορά καινούριου αυτοκινήτου.

Ακολουθεί ολόκληρη η Έκθεση εδώ.