Τετάρτη 3 Αυγούστου 2011

Συνολική επισκόπηση των αποφάσεων κρατικών ενισχύσεων προς τη χώρα μας στο πλαίσιο της χρηματοοικονομικής κρίσης

Αναδημοσιεύουμε από την πρόσφατη ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την κατάσταση των κρατικών ενισχύσεων στα κράτη μέλη μέχρι τις 14 Ιουλίου 2011, το σχετικό πίνακα που αναφέρεται στην Ελλάδα.


N560/2008 - Aid scheme to the banking industry in Greece (guarantees, recapitalisation & other)

Decision not to raise objections
19 November 2008

Prolongation and modification

18 September 2009

N690/2009 – Prolongation

25 January 2010

N163/2010 – Amendment


12 May 2010

N260/2010 – Extension and amendment

30 June 2010

SA.31998 – Fourth extension

-
21 December 2010

SA.32767 – Amendment

4 April 2011

SA.33153 – Prolongation

27 June 2011

N328/2010 – Scheme for the recapitalisation of credit institutions in Greece under the financial Stability Fund (FSF)

03 September 2010

SA. 31999 – Prolongation

14 December 2010

SA.33154 – Prolongation

27 June 2011

SA.31154 – Restructuring of Agricultural Bank of Greece (ATE)

Decision not to raise objections
23 May 2011