Παρασκευή 5 Αυγούστου 2011

Πώς η διαφθορά επηρεάζει το επίπεδο ανταγωνισμού στην αγορά

Σύμφωνα με την οικονομική μελέτη που παρουσιάζουμε η ύπαρξη διαφθοράς στο δημόσιο τομέα αποτελεί καταλυτικό παράγοντα για την αποτροπή εισόδου στην αγορά νέων επιχειρήσεων, ειδικά στις φτωχότερες χώρες όπου η δωροδοκία βρίσκει μεγαλύτερη ανταπόκριση στους διεφθαρμένους δημοσίους υπαλλήλους.

Συγκεκριμένα, σε περιβάλλοντα διαφθοράς, η υπάρχουσα στην αγορά επιχείρηση προτιμά να συμπεριφέρεται συγκεκαλυμμένα, διαπράττοντας δωροδοκίες προκειμένου να διατηρήσει τη μονοπωλιακή της θέση, παρά να δρα φανερά, υιοθετώντας μια εμπορική πολιτική ορίων τιμών (limit pricing) μέσω της υψηλής παραγωγής της.