Πέμπτη 4 Αυγούστου 2011

Ασημάκης Κομνηνός: Η σχέση μεταξύ public & private enforcement

Με ιδιαίτερη χαρά δημοσιεύουμε την πρόσφατη επιστημονική μελέτη του Δρ. κ. Ασημάκη Κομνηνού, "Relationship between Public and Private Enforcement. Quod Dei Deo, Quod Caesaris Caesar", με θέμα την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων με δημόσια και ιδιωτική πρωτοβουλία (public and private enforcement).

Ο συγγραφέας, συνδυάζοντας αφενός την ιδιότητα του Εισηγητή της ελληνικής Επιτροπής Ανταγωνισμού αφετέρου την ιδιότητα του δικηγόρου με τη μεγάλη δικηγορική εμπειρία σε πολύκροτες υποθέσεις ανταγωνισμού στο εξωτερικό, αναλύει με ενάργεια τα ακανθώδη ζητήματα που αναφύονται στις σχέσεις μεταξύ της με δημόσια και ιδιωτική πρωτοβουλία επιβολής της αντιμονοπωλιακής νομοθεσίας στην Ευρώπη.

Ο κ. Κομνηνός προσεγγίζει το θέμα του με την αφετηριακή σκέψη ότι τα προβλήματα της συνύπαρξης των συστημάτων του public και private enforcement στον τομέα του ανταγωνισμού ανάγονται στα εγγενή προβλήματα της σχέσης μεταξύ του Κράτους, που επιδιώκει την προστασία του δημοσίου συμφέροντος και των πολιτών, οι οποίοι αξιώνουν το σεβασμό των ατομικών τους δικαιωμάτων.

Επιδίωξη του συγγραφέα είναι να αποδώσει, όπως χαρακτηριστικά περιγράφει και ο τίτλος του άρθρου, «τα του καίσαρος τω καίσαρι», ώστε να οριοθετηθεί καλύτερα το πεδίο εφαρμογής εκάστου συστήματος επιβολής των κανόνων του ανταγωνισμού.

Η επιστημονική ανάλυση των επιμέρους θεμάτων έχει ιδιαίτερη σημασία για όσους ασχολούνται με το δίκαιο ανταγωνισμού και ειδικά με το private enforcement, καθώς υπό την καθοδήγηση του κ. Κομνηνού δημοσιεύτηκε το Δεκέμβριο του 2009 για την Ευρωπαϊκή Επιτροπή η πληρέστατη μελέτη με τίτλο «Quantifying antitrust damages. Towards non-binding guidance for courts».