Τρίτη 5 Ιουλίου 2011

Πώς ο ανταγωνισμός ευνοεί την ανάπτυξη συγκεκριμένων τομέων της νέας οικονομίας

Η ομιλία του Γενικού Διευθυντή της Διεύθυνσης Ανταγωνισμού της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Alexander Italianer στο ετήσιο συνέδριο για την πολιτική του ανταγωνισμού, που διεξήχθη στο Λονδίνο, στις 24 Ιουνίου, είχε ως θέμα πώς ο ανταγωνισμός υποστηρίζει την πολιτική της ανάπτυξης στους τομείς της ενέργειας, των χρηματοοικονομικών υπηρεσιών, των μέσων επικοινωνίας και των επιχειρήσεων υψηλής τεχνολογίας. 

Ο ομιλητής αναφέρθηκε μάλιστα και συγκεκριμένα παραδείγματα πρόσφατων αποφάσεων που εξέδωσε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή (μεταξύ άλλων EON, ENI, EDF, IPCom, Rambus, Deutsche Telekom και Telekom Polska) με γνώμονα την απελευθέρωση των αγορών και την είσοδο νέων παικτών στις αγορές, ώστε οι «καταναλωτές στην Ευρώπη να επωφελούνται από την ύπαρξη περισσότερων και καλύτερης ποιότητας προϊόντων και υπηρεσιών σε καλύτερες τιμές».

Ολόκληρη η ομιλία του εδώ.