Δευτέρα 27 Ιουνίου 2011

Οδηγός για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες

Η Αρχή Ανταγωνισμού της Μ. Βρετανίας OFT (Office of Fair Trading) εξέδωσε σήμερα έναν νέο Οδηγό, προκειμένου να διευκολύνει τις επιχειρήσεις να ελέγχουν τη συμμόρφωσή τους με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες. Στο βαθμό που οι ενωσιακοί κανόνες περί ανταγωνισμού έχουν άμεση εφαρμογή στα κράτη μέλη, θα μπορούσαν οι ενδιαφερόμενες επιχειρήσεις και στην Ελλάδα να ενημερωθούν από τον εν λόγω Οδηγό, τον οποίο μπορείτε να δείτε ολόκληρο εδώ:
http://www.oft.gov.uk/OFTwork/competition-act-and-cartels/competition-law-compliance/

Παρακάτω παρουσιάζονται συνοπτικά 4 βήματα για τη συμμόρφωση των επιχειρήσεων με τους αντιμονοπωλιακούς κανόνες.