Πέμπτη 5 Μαΐου 2011

Επιτροπή Ανταγωνισμού: Εξέταση καταγγελίας για παράνομες πρακτικές καθορισμού τιμών πώλησης βιβλίων στη Θεσσαλονίκη

Από 4-5-2011 δελτίο τύπου της Επιτροπής Ανταγωνισμού:

Εξέταση καταγγελίας της επιχείρησης «Βιβλιοπωλεία «ΚΟΣΜΟΣ» Μαρία Φλωρά Ε.Π.Ε.» για παράνομες πρακτικές καθορισμού τιμών πώλησης βιβλίων στη Θεσσαλονίκη από το Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης και ορισμένων εκ των μελών του.
 

Αθήνα, 04 Μαΐου 2011

Το αρμόδιο Τμήμα της Επιτροπής Ανταγωνισμού θα συνεδριάσει στις 30.06.2011 για να εξετάσει, κατόπιν σχετικής εισήγησης, την καταγγελία της επιχείρησης «Βιβλιοπωλεία «ΚΟΣΜΟΣ» Μαρία Φλωρά Ε.Π.Ε.» για παράνομες πρακτικές καθορισμού τιμών πώλησης βιβλίων στη Θεσσαλονίκη από το Σύλλογο Βιβλιοχαρτοπωλών Θεσσαλονίκης (Σ.Β.Θ.), για τα έτη 2009-2010.

Όπως επισημαίνεται στο βασικό τμήμα της εισήγησης, από την εξέταση των πραγματικών περιστατικών, προκύπτουν στοιχεία που στοιχειοθετούν αφενός απόφαση του Σ.Β.Θ. περί μη χορήγησης εκπτώσεων επί της ενιαίας τιμής βιβλίου από τα μέλη του, και αφετέρου συμφωνία-εναρμονισμένη πρακτική, κατόπιν σχετικής πρωτοβουλίας του Σ.Β.Θ., μεταξύ των μεγαλυτέρων βιβλιοπωλείων της Θεσσαλονίκης (ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ ΦΛΩΡΟΣ & ΣΙΑ Ο.Ε., ΙΑΝΟΣ Α.Ε. και Α. ΜΑΛΛΙΑΡΗΣ ΠΑΙΔΕΙΑ Α.Ε), η οποία αποσκοπούσε στον καθορισμό της εκπτωτικής τους πολιτικής, πρακτικές που συνιστούν παράβαση του άρθρου 1 του ν. 703/77 (νυν άρθρο 1 του ν.3959/2011).

Όπως ειδικότερα, επισημαίνεται στην εισήγηση, οι ανωτέρω πρακτικές εντάσσονται σε ένα ενιαίο σχέδιο μείωσης και κατάργησης των εκπτώσεων επί της τιμής των βιβλίων, περιλαμβανομένων των εκπτώσεων επί της ενιαίας τιμής του βιβλίου, που ορίζει ο εκδότης.

Υπενθυμίζεται σχετικά ότι η εισήγηση δεν είναι δεσμευτική για την Επιτροπή Ανταγωνισμού, η οποία θα αποφασίσει συνεκτιμώντας τα δεδομένα της αποδεικτικής διαδικασίας και τις απόψεις των εμπλεκομένων μερών.