Παρασκευή 20 Μαΐου 2011

Η εφαρμογή της πολιτικής του ανταγωνισμού με απλά λόγια

«Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ασχολείται με υποθέσεις που αφορούν διαφόρους βιομηχανικούς κλάδους και προϊόντα τα οποία χρησιμοποιούνται συχνά από τους καταναλωτές. Σε ορισμένες περιπτώσεις, οι υποθέσεις αυτές καλύπτουν προϊόντα που χρησιμοποιούνται άμεσα από τους καταναλωτές, ενώ σε άλλες αφορούν προϊόντα ή υλικά σε προηγούμενα στάδια της αλυσίδας εφοδιασμού».

Δείτε τις υποθέσεις ανταγωνισμού της ΕΕ κατά προϊόν μέσα από ένα ευχάριστο διαδραστικό περιβάλλον εδώ.