Δευτέρα 9 Μαΐου 2011

Οι ποινικές κυρώσεις στο ευρωπαϊκό σύστημα επιβολής των αντιμονοπωλιακών κανόνων

Από το συνέδριο που διεξήχθη στη Σεούλ στις 28 Απριλίου του 2011 με θέμα την επιβολή των αντιμονοπωλιακών κανόνων παραπέμπουμε στην ομιλία του αναπληρωτή γενικού διευθυντή της Επιτροπής Ανταγωνισμού της Ένωσης Cecilio Madero Villarejo, ο οποίος εξηγεί συνοπτικά τους λόγους γιατί το ευρωπαϊκό σύστημα επιβολής των κανόνων του ανταγωνισμού εδράζεται στις χρηματικές κυρώσεις προς τις επιχειρήσεις και δεν προσανατολίζεται σε κεντρικό επίπεδο στις (ατομικές) ποινικές κυρώσεις των μελών των διοικητικών συμβουλίων των παρανομουσών επιχειρήσεων.

Υπό τη δαμόκλειο σπάθη των ποινικών κυρώσεων πολύ δύσκολα συνεργάζονται τα μέλη των εταιρειών με τις αρχές ανταγωνισμού για την αποκάλυψη και στοιχειοθέτηση των παράνομων πρακτικών….