Δευτέρα 2 Μαΐου 2011

Μια ενδιαφέρουσα ερώτηση και μια αναμενόμενη απάντηση για την αναδιάρθρωση του δικτύου πτήσεων της Olympic Air και Aegean Airlines

Αναδημοσιεύουμε την ερώτηση των ευρωβουλευτών Κων/νου Πουπάκη και Γεωργίου Κουματσάκου προς την Ευρωπαϊκή Επιτροπή με θέμα την αναδιάρθρωση του δικτύου πτήσεων των εταιρειών Olympic Air και Aegean Airlines και την απάντηση της Επιτροπής.

Η από 15.3.2011 ερώτηση:

Οι δύο ελληνικές αεροπορικές εταιρείες Olympic Air και Aegean Airlines, το τελευταίο διάστημα (πριν την αναγγελία της ενδεχόμενης συγχώνευσης, αλλά ακόμα και τώρα, μετά τη σχετική αρνητική απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού) αναδιαρθρώνουν το πρόγραμμα δρομολογίων τους τόσο σε διεθνείς όσο και εσωτερικούς προορισμούς. Παρατηρείται δε, ότι σε πολλές περιπτώσεις οι εν λόγω εταιρείες μειώνουν ή και αναστέλλουν το πρόγραμμα δρομολογίων τους σε κοινούς προορισμούς ενισχύοντας παράλληλα αερογραμμές όπου η μία εκ των δύο έχει αποσυρθεί.
Δεδομένου ότι οι δύο εταιρείες έχουν προσφύγει στο Ευρωπαϊκό Δικαστήριο κατά της απόφασης της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ανταγωνισμού, η οποία, με βάση τον κανονισμό περί συγκεντρώσεων, απέρριψε την προτεινόμενη συγχώνευση, καθώς θα οδηγούσε σε οιονεί μονοπώλιο της ελληνικής αγοράς αεροπορικών μεταφορών, ερωτάται η Επιτροπή:
1. Πώς κρίνει αυτή την σχεδόν παράλληλη αναδιάρθρωση του δικτύου των δύο εταιρειών; Σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της Επιτροπής, ποιος αναμένεται να είναι ο αντίκτυπος στις τιμές των εισιτηρίων, δεδομένου ότι μειώνεται ο ανταγωνισμός σε ορισμένους προορισμούς; Πιστεύει ότι τέτοιου είδους πρακτικές ωφελούν τον υγιή ανταγωνισμό και λειτουργούν προς όφελος των καταναλωτών-επιβατών ή προλειαίνουν το έδαφος για τον «εκβιασμό» μιας θετικής απόφασης για την συγχώνευση των δύο εταιρειών;
2. Στο πλαίσιο ανταλλαγής βέλτιστων πρακτικών, τι μέτρα έχουν υιοθετηθεί από άλλες ευρωπαϊκές κυβερνήσεις σε αντίστοιχες περιπτώσεις, προκειμένου να συγκρατηθούν οι τιμές των αεροπορικών ναύλων σε λογικά επίπεδα και να ενισχυθεί περαιτέρω ο ανταγωνισμός;

Η από 19.4.2011 απάντηση:

E-002449/2011
Απάντηση του κ. Kallas
εξ ονόματος της Επιτροπής

Η Επιτροπή έχει λάβει ειδοποίηση ότι όντως η Olympic Air ανακοίνωσε την κατάργηση ορισμένων «διεθνών» πτήσεων, ενώ η Aegean Airlines ανακοίνωσε αύξηση της συχνότητας δρομολογίων από Αθήνα προς Παρίσι, Λονδίνο, Βρυξέλλες, όπως και προς Βαρκελώνη, Μαδρίτη και Ρώμη.

Σε όλες τις ανωτέρω διεθνείς γραμμές, η Olympic Air ή/και η Aegean Airlines ανταγωνίζονται τουλάχιστον με έναν άλλο αερομεταφορέα - σε ορισμένες μάλιστα από τις γραμμές αυτές με δύο άλλους αερομεταφορείς. Μια θεωρητική «συντονισμένη» συμπεριφορά θα μπορούσε να αποφέρει υψηλότερα έσοδα μόνον εφόσον οι επιβάτες δεν έχουν καθόλου (ή μετά βίας) εναλλακτική επιλογή. Στις εν λόγω γραμμές, ωστόσο, υπάρχουν πράγματι ανταγωνιστικές πτήσεις.

Στην εσωτερική αγορά, οι αεροπορικές εταιρείες εν γένει προσαρμόζουν τα δρομολόγιά τους ώστε να ανταποκριθούν σε αλλαγές της ζήτησης και να εφαρμόσουν τις εμπορικές τους στρατηγικές. Πάντως θα παρακολουθούμε την εξέλιξη της κατάστασης, από πλευράς ανταγωνισμού, στις γραμμές προς/από την Ελλάδα ή/και στις γραμμές εσωτερικού. Τυχόν συμπαιγνία ή ενέργεια με στόχο τον περιορισμό του ανταγωνισμού μπορεί να εμπίπτει στους ενωσιακούς ή εθνικούς αντιμονοπωλιακούς κανόνες και, επομένως, να υπόκειται σε χωριστή έρευνα, είτε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή είτε από την εθνική αρχή ανταγωνισμού.