Παρασκευή 22 Απριλίου 2011

3959/2011: Ο νέος Νόμος για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού

Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (ΦΕΚ Α 93/20-4-2011) ο νέος Νόμος για την προστασία του ελεύθερου ανταγωνισμού 3959/2011, ο οποίος αντικαθιστά και κωδικοποιεί τον αλλεπάλληλα τροποποιούμενο νόμο του 703/77.
Επιφυλασσόμενοι να αναπτύξουμε τις βασικές πτυχές του νέου νόμου εν καιρώ, δημοσιεύοντας ένα ειδικό αφιέρωμα, παραπέμπουμε στο ίδιο το κείμενο του νόμου, το οποίο μπορείτε να το βρείτε εδώ.