Πέμπτη 14 Απριλίου 2011

Τη λειτουργία καρτέλ κατήγγειλε ο Πρόεδρος του ΤΕΕ

Σε χθεσινή ημερίδα που διοργάνωσε το Τεχνικό Επιμελητήριο Ελλάδας με θέμα την εποπτεία της αγοράς προϊόντων δομικών υλικών και τη συμμόρφωση αυτών με τα Εναρμονισμένα Ευρωπαϊκά Πρότυπα (EΝ) και τις Ευρωπαϊκές Τεχνικές Εγκρίσεις, σύμφωνα με τις κοινοτικές υποχρεώσεις της χώρας μας, ούτως ώστε να αποφευχθεί να εκπέσουν πολλά από τα τεχνικά έργα της ευρωπαϊκής χρηματοδότησης, ο πρόεδρος του ΤΕΕ κ. Χρήστος Σπίρτζης τόνισε την ανάγκη «μετασχηματισμού του υπουργείου Δημοσίων Έργων σε Υπουργείο που θα έχει το στρατηγικό σχεδιασμό των αναγκών της χώρας, που θα εκσυγχρονίσει κανονισμούς και προδιαγραφές και θα προχωρά σε ουσιαστικούς ελέγχους στα δημόσια έργα».

Επιπλέον, σύμφωνα με την επίσημη ανακοίνωση του Τεχνικού Επιμελητηρίου, ο Πρόεδρος του ΤΕΕ κατήγγειλε την ύπαρξη καρτέλ στην αγορά δομικών υλικών, επισημαίνοντας ότι:

«Αν η χώρα πρέπει να γίνει ανταγωνιστική, πρέπει να χτυπηθούν τα καρτέλ, η χειραγώγηση της αγοράς, η στρεβλή χρησιμοποίηση της ποιότητας, οι τιμές τελικά όχι μόνον από την εργασία, αλλά και από τα προϊόντα. Όσο δυσάρεστο και αν είναι, δεν γίνεται να αλλάζουμε τις ελάχιστες αμοιβές των Μηχανικών, να συμπιέζεται το εισόδημα των εργαζομένων, να θεσμοθετούνται ελαστικές σχέσεις εργασίας και ελαστικές εργασιακές συμβάσεις και να μην υπάρχει μείωση στις τιμές των δομικών υλικών».

Όσον αφορά την τεκμηρίωση της καταγγελίας προέβη στις εξής διαπιστώσεις:

1. Ο μηδενισμός της οικοδομικής δραστηριότητας, η μείωση του ΠΔΕ και επομένως τα ελάχιστα δημόσια έργα τείνουν στην εξαφάνιση του τεχνικού δυναμικού. Παρά ταύτα αυξάνονται οι τιμές των δομικών υλικών χωρίς να υπάρχει ζήτηση. Έχουν καταρριφθεί οι βασικός, θεμελιώδεις αρχές της αγοράς. Υπάρχουν καρτέλ παραγωγών προϊόντων δομικών υλικών. Προφανώς επιχειρείται ο έλεγχος των τελικών προϊόντων.

2. Δεν μπορεί να χρησιμοποιείται η ποιότητα ή οι έλεγχοι ως δήθεν εμπόδιο υλικών από το εξωτερικό, πολύ ανταγωνιστικότερης τιμής.

3. Δεν μπορούν προδιαγραφές και ποιότητα να εμποδίζουν νέες καινοτόμες τεχνολογίες, υλικά και μονάδες παραγωγής.

Είναι χρήσιμο οι παραγωγικοί φορείς, οι σύλλογοι επαγγελματιών κλπ να θέτουν στο δημόσιο διάλογο τα ζητήματα που απασχολούν τον κλάδο τους και τα οποία έχουν επίπτωση στην οικονομική και κοινωνική ζωή της χώρας, αλλά κάποια στιγμή θα πρέπει να εξετάσουν επισταμένα πώς μπορούν να βοηθήσουν ουσιαστικά τις Αρχές, ώστε να εντοπίσουν τα καρτέλ και να άρουν τις όποιες στρεβλώσεις στην αγορά.

Το να ξορκίζουμε κάθε τόσο τα καρτέλ με δημόσιες δηλώσεις - καταγγελίες δεν είναι μόνο αναποτελεσματικό, αλλά και αντιπαραγωγικό.