Τρίτη 1 Μαρτίου 2011

Τι εισπράττει τελικά το δημόσιο από τα πρόστιμα που επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού

Ενδιαφέρον παρουσιάζει το άρθρο που δημοσιεύει σήμερα η Ημερησία (πηγή ΑΠΕ) κι έχει να κάνει με το ύψος των προστίμων που τελικά εισπράττονται από το Δημόσιο μετά την προσφυγή των επιχειρήσεων στο Διοικητικό Εφετείο κατά των αποφάσεων της Επιτροπής Ανταγωνισμού.
Σημειώνουμε στο σημείο αυτό ότι τα προβλεπόμενα στο νόμο πρόστιμα βεβαιούνται ως δημόσια έσοδα και εισπράττονται σύμφωνα με τον ΚΕΔΕ.


Περισσότερα από 60 εκατ. ευρώ έχουν εισρεύσει στα δημόσια ταμεία συνεπεία των χρηματικών ποινών που έχει επιβάλλει η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε πολυεθνικούς ομίλους αλλά και σε ελληνικές εταιρείες για παράβαση των κανόνων του ανταγωνισμού.
Οι αρμόδιες εφορίες έχουν ήδη εισπράξει μέχρι και το τελευταίο ευρώ τα χρηματικά ποσά που επέβαλε ως πρόστιμο η Επιτροπή Ανταγωνισμού σε εταιρείες όπως είναι η COCA COLA, τα ΕΛΠΕ, η Μοτορ Οιλ αλλά και άλλες μικρές ή μεγάλες επιχειρήσεις που τιμωρήθηκαν για καταστρατήγηση των όρων ανταγωνισμού στην αγορά από το 2006 μέχρι σήμερα.
Σε όλο το δημόσιο υπάρχει μια ασάφεια σχετικά με το ύψος των προστίμων που τελικά εισπράττονται καθώς ο φορέας που επιβάλλει το πρόστιμο σταματάει να παρακολουθεί την δικαστική πορεία της υπόθεσης όταν ασκείται προσφυγή από την εταιρεία.
Από έρευνα όμως στις εφορίες και στην Επιτροπή Ανταγωνισμού προκύπτει ότι σημαντικά πρόστιμα που επιβλήθηκαν ως ποινή για την καταστρατήγηση των όρων ανταγωνισμού στην αγορά έχουν μπει στα ταμεία του κράτους αν και αρκετά από αυτά μειώθηκαν μετά την προσφυγή των εταιρειών στα δικαστήρια.
Στην Coca Cola επιβλήθηκε πρόστιμο 8.662.644 ευρώ με απόφαση της επιτροπής το 2006 διότι δεν είχε προσαρμοστεί σε προηγούμενη απόφαση και τελικά πλήρωσε 5.904.000 ευρώ. Τα ΕΛΠΕ και η Μοτορ Οιλ σε απόφαση της Επιτροπής ορίζονταν ότι έπρεπε να πληρώσουν 7.344.421 ευρώ η πρώτη και 1.591.219 η δεύτερη και πλήρωσαν 5.957.330 ευρώ η πρώτη και 1.272.975 ευρώ η δεύτερη.
Για οριζόντιες συμπράξεις επιβλήθηκαν πρόστιμα το 2007 στις: VIVARTIA ABEE ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ και ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΕΣΤΙΑΣΗΣ (το πρόστιμο ήταν 16.128.338 ευρώ και τελικά μετά την τροποποίησή του από τα διοικητικά δικαστήρια πληρώθηκαν 10.272.259 ευρώ), τη ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (αρχικό πρόστιμο 9.361.226 ευρώ και πληρώθηκε μετά την τροποποίησή του από τα διοικητικά δικαστήρια 6.086.880 ευρώ), τη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ (αρχικό πρόστιμο 13.280.289,58 ευρώ τελικά πληρώθηκαν μετά την προσφυγή στα δικαστήρια της εταιρείας 5.643.513 ευρώ) τη NESTLE (αρχικό πρόστιμο 6.188.896,82 ευρώ και εισπράχθηκαν με τα την τροποποίηση του ποσού από τα δικαστήρια 4.125.931 ευρώ), τη ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΟΣ (αρχικό πρόστιμο 3.168.806 ευρώ και εισπράχθηκε μετά την τροποποίησή του 1.584.403 ευρώ), τη ΣΕΡΡΑΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ (αρχικό πρόστιμο 44.424,42 ευρώ και εισπράχθηκαν μετά την τροποποίηση της απόφασης από τα δικαστήρια 14.807 ευρώ) και την ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ (αρχικό πρόστιμο 97.684,85 ευρώ και εισπράχθηκε το σύνολο του ποσού).
Για κάθετες συμπράξεις στον κλάδο γάλακτος επιβλήθηκε πρόστιμο στη ΦΑΓΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑΣ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ ύψους 39.996 ευρώ και εισπράχθηκε το σύνολο του ποσού, στη VIVARTIA επιβλήθηκε πρόστιμο 21.792.612 ευρώ και πληρώθηκαν 14.500.000 ευρώ, στη ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ-ΜΕΒΓΑΛ ΑΕ επιβλήθηκε πρόστιμο 3.047.955 ευρώ και μετά την τροποποίηση της απόφαση από τα δικαστήρια το ποσό που εισπράχθηκε ήταν 1.584.133 ευρώ, στη βιομηχανία Ροδόπη επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ και εισπράχθηκε και το ίδιο ισχύει και για την ΚΡΙ-ΚΡΙ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΓΑΛΑΚΤΟΣ ΑΒΕΕ που επίσης της επιβλήθηκε πρόστιμο 15.000 ευρώ και τα χρήματα κατατέθηκαν στα δημόσια ταμεία στο σύνολό τους.
Σημειώνεται ότι για την ίδια υπόθεση δεν έχει ακόμη εκδοθεί απόφαση από τα δικαστήρια για τη ΓΑΛΑΚΤΟΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΛΑΡΙΣΗΣ ΑΕ ΟΛΥΜΠΟΣ.
Για κάθετες συμπράξεις όμως έχει επιβληθεί πρόστιμο και σε σούπερ μάρκετ και συγκεκριμένα στην ΚΑΡΦΟΥΡ επιβλήθηκε πρόστιμο 535.910 ευρώ και πληρώθηκαν 468.308 ευρώ, ο ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΣ με πρόστιμο 1.087.968 ευρώ έχει ασκήσει προσφυγή και η διαδικασία δεν έχει ολοκληρωθεί, στο σούπερ μάρκετ Βερόπουλοι επιβλήθηκε πρόστιμο 665.185 ευρώ και εισπράχθηκε, στο ΜΑΣΟΥΤΗ το πρόστιμο των 259.170 ευρώ έγινε από τα δικαστήρια 159.170 ευρώ και το ποσό έχει εισπραχθεί, στο ΑΤΛΑΝΤΙΚ επιβλήθηκε πρόστιμο 83.367 ευρώ αλλά ακυρώθηκε η επιβολή του προστίμου από τα δικαστήρια.
Για το DIA HELLAS η απόφαση της επιτροπής το 2008 όριζε πρόστιμο 5.192.346 ευρώ και το ποσό που πληρώθηκε μετά την τροποποίησή του από το δικαστήριο ήταν 2.529.000 ευρώ.
Όπως προκύπτει από τα στοιχεία, από τα 98.191.954 εκατ ευρώ που επέβαλε ως χρηματική ποινή η Επιτροπή σε 20 εταιρείες το ποσό αυτό περιορίστηκε τελικά από τα διοικητικά δικαστήρια στα 61.696.407 ευρώ (μείωση 38%). Άλλα 63.851.687 ευρώ παραμένουν σε εκκρεμότητα καθώς σε κάποιες περιπτώσεις το διοικητικό δικαστήριο δέχεται εν μέρει αίτηση αναστολής (ΒΡ/ SHELL, Καρφούρ Μαρινόπουλος), σε κάποιες άλλες προκρίνει ακύρωση του προστίμου (Ατλάντικ σούπερ μάρκετ), αναβάλλει την απόφαση για μελλοντικό χρόνο (γαλακτοβιομηχανία Λαρίσης Όλυμπος) ή έχει ασκηθεί προσφυγή (Βασιλόπουλος σούπερ μάρκετ). Συγκεκριμένα για την Shell αναστέλλει μέχρι του ποσού των 18.000.000 ευρώ (άμεσα εκτελεστό 1.664.884 ευρώ) με την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής 7.000.000 ευρώ. Στην περίπτωση της BP μέχρι του ποσού των 28.000.000 ευρώ με την προϋπόθεση κατάθεσης εγγυητικής επιστολής 10.000.000 ευρώ/άμεσα εκτελεστό 2.066.585 ευρώ.
Σχετικά με το Καρφούρ το δικαστήριο δέχεται εν μέρει την αίτηση αναστολής για το ποσό των 6.256.424 ευρώ, μέχρι την έκδοση της οριστικής απόφασης από την προσφεύγουσα.

ΑΠΕ