Τετάρτη, 18 Δεκεμβρίου 2019

Το νέο σύστημα μοριοδότησης της Επιτροπής Ανταγωνισμού


Δημοσιεύτηκε στην Εφημερίδα της Κυβέρνησης (με αρ. ΦΕΚ Β΄ 4552/13.12.2019) η υπ' αρ. 696/2019 απόφαση της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τον καθορισμό και την ποσοτικοποίηση των κριτηρίων της κατά προτεραιότητα εξέτασης των υποθέσεων και των στρατηγικών στόχων κατ' εφαρμογήν συστήματος μοριοδότησης («Σύστημα Μοριοδότησης»), κατόπιν διενεργηθείσας δημόσιας διαβούλευσης, στην οποία συμμετείχαμε κι εμείς από πλευράς μας.

Σάββατο, 7 Δεκεμβρίου 2019

Τα σύνθετα του φιλελευθερισμού. Καρτελο-φιλελευθερισμός.


Ως γνωστόν, η νέα κυβέρνηση αυτοχαρακτηρίζεται ως οικονομικά φιλελεύθερη, πρεσβεύοντας τις αρχές της ελεύθερης οικονομίας, όπου το κράτος δεν παρεμβαίνει, παρά μόνο θεσμοθετημένα όταν παραβιάζονται οι κανόνες λειτουργίας της αγοράς (βλ. λχ δίκαιο κεφαλαιαγοράς, ελεύθερου ανταγωνισμού κοκ).
Δυστυχώς, όμως, αυτό που συμβαίνει στην πράξη είναι ότι η κυβέρνηση όχι μόνο παρεμβαίνει στη λειτουργία της ελεύθερης αγοράς, αλλά και αποτελεί τον καταλύτη δημιουργίας καρτελικών συμπεριφορών από τις επιχειρήσεις.
Όσο κι αν ηχεί περίεργο ή απίστευτο, γινόμαστε συνεχώς μάρτυρες ενός φαινομένου που θα το ονομάζαμε Καρτελο-φιλελευθερισμό!

Τρίτη, 3 Δεκεμβρίου 2019

"Αποσυμφόρηση" στα καρτέλ και στα Μονοπώλια.


Στις 28.11.2019 ψηφίστηκε από το ελληνικό κοινοβούλιο, κατόπιν εκπρόθεσμης τροπολογίας, της τελευταίας στιγμής (εν αγνοία όλων των θεσμικών φορέων), διάταξη (εμφανιζόμενη ως πρωτοβουλία ενός βουλευτή επαρχίας της συμπολίτευσης) με την οποία επιβάλλεται δικαστικό ένσημο α) στις αναγνωριστικές αγωγές που ασκούνται ενώπιον του Πολυμελούς Πρωτοδικείου, καταλαμβάνοντας και ήδη κατατεθειμένες αναγνωριστικές αγωγές, των οποίων η συζήτηση διενεργείται μετά την 1.1.2020, καθώς και β) στις καταψηφιστικές αγωγές, οι οποίες έχουν ήδη μετατραπεί ή θα μετατραπούν σε αναγνωριστικές μετά τη δημοσίευση του νόμου και θα εισαχθούν σε πρώτη συζήτηση μετά την 1.1.2020.

Τρίτη, 15 Οκτωβρίου 2019

Συνεργασία Επιτροπής Ανταγωνισμού – ΕΑΑΔΗΣΥ


Η νέα ηγεσία της Επιτροπής Ανταγωνισμού, κατά την ακρόασή της πριν λίγους μήνες ενώπιον της Επιτροπής Θεσμών και Διαφάνειας της Βουλής, εξέφρασε την προγραμματική θέση ότι θα ασχοληθεί συστηματικά με τον τομέα των δημόσιων διαγωνισμών, αναπτύσσοντας εργαλεία ελέγχου αντιανταγωνιστικών πρακτικών.

Σάββατο, 3 Αυγούστου 2019

Ευρέθη η φόρμουλα για την ανεξαρτησία.


Η νέα κυβέρνηση ανακάλυψε τη «νομική φόρμουλα» για να καταστήσει (όπως διατείνεται) την Επιτροπή Ανταγωνισμού ανεξάρτητη από κομματικές επιρροές,  μολονότι ό,τι κινείται και αναπνέει στα ανώτατα (και όχι μόνο) πατώματα της ελληνικής Διοίκησης αποτελεί διαχρονικά κομματική επιλογή.

Πέμπτη, 3 Ιανουαρίου 2019

Η υπ' αρ. 669/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για ΑΡΓΟΣ & ΕΥΡΩΠΗ
Κατόπιν συνεδριάσεως στις 11.10.2018 της Ολομέλειας της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με θέμα τη λήψη απόφασης επί της αυτεπάγγελτης έρευνας στην αγορά διανομής τύπου, για ενδεχόμενη παράβαση των άρθρων 1 και 2 του Ν. 3959/2011 και των άρθρων 101 και 102 της ΣΛΕΕ από τις επιχειρήσεις ΑΡΓΟΣ ΑΕ και ΕΥΡΩΠΗ ΑΕ, οι οποίες υπέβαλαν προτάσεις διευθέτησης της διαφοράς, δημοσιεύτηκε στις 2.1.2019 η υπ' αρ. 669/2018 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού.

Δευτέρα, 16 Ιουλίου 2018

Η απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού για τα φίλτρα και τα λοιπά υλικά για τις παθήσεις των νεφρών.
Στις 29.6.2018 δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ (Β΄ 2507) η υπ' αρ. 643/2017 απόφαση της Επιτροπής Ανταγωνισμού, με την οποία εκρίθη κατά πλειοψηφία ότι κατά τη χρονική περίοδο 28.05.2010 έως 17.12.2012 (τουλάχιστον), δεν υφίστατο καρτέλ στην αγορά των φίλτρων και λοιπών υλικών για τις παθήσεις των νεφρών, παρά την αντίθετη Εισηγητική Έκθεση.